fbpx

Wat is een EORI-nummer?


Wat is een EORI-nummer?

EORI staat voor “Economic Operators Registration and Identification”. Het EORI-nummer is een uniek identificatienummer dat door de douaneautoriteiten binnen de EU wordt gebruikt om bedrijven en handelaren te registreren. Dit nummer is essentieel voor de afhandeling van douaneformaliteiten bij de import en export van goederen. Het EORI-nummer helpt bij het vereenvoudigen van de douaneprocedures en zorgt voor een efficiëntere verwerking van handelsdocumenten.

Wie moet een EORI-nummer aanvragen?

Elk bedrijf dat goederen wil importeren of exporteren naar of vanuit de EU moet een EORI-nummer aanvragen. Dit geldt voor zowel EU-bedrijven als niet-EU-bedrijven die handel willen drijven met de EU. Specifiek moeten de volgende partijen een EORI-nummer hebben:

  1. EU-gevestigde bedrijven: Bedrijven die zijn gevestigd in een EU-lidstaat en deelnemen aan internationale handel moeten een EORI-nummer hebben. Dit nummer wordt meestal aangevraagd in het land waar het bedrijf is gevestigd.
  2. Niet-EU-gevestigde bedrijven: Bedrijven buiten de EU die goederen naar de EU importeren of vanuit de EU exporteren, moeten ook een EORI-nummer hebben. Deze bedrijven kunnen hun EORI-nummer aanvragen in het eerste EU-land waar ze douane formaliteiten moeten vervullen.
  3. Individuen: Hoewel het minder vaak voorkomt, kunnen ook individuen die regelmatig goederen importeren of exporteren een EORI-nummer nodig hebben.

Het aanvragen van een EORI-nummer is een relatief eenvoudig proces dat meestal online kan worden afgehandeld via de nationale douaneautoriteiten. Zodra een bedrijf een EORI-nummer heeft, kan het nummer in de hele EU worden gebruikt.

Het EORI-nummer en de Brexit

De Brexit heeft aanzienlijke veranderingen teweeggebracht in de handel tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU. Een van de belangrijkste veranderingen betreft het gebruik van EORI-nummers.

  1. VK-gebaseerde bedrijven: Na de Brexit is het VK geen onderdeel meer van de EU-Douane-unie. Dit betekent dat bedrijven in het VK die zaken doen met de EU nu een GB EORI-nummer moeten hebben voor hun handel met de EU. Daarnaast hebben ze mogelijk ook een EU EORI-nummer nodig als ze goederen importeren of exporteren uit de EU.
  2. EU-gebaseerde bedrijven: Bedrijven in de EU die zaken doen met het VK moeten nu ook een EORI-nummer hebben voor hun handel met het VK. Dit komt omdat het VK nu wordt beschouwd als een “derde land” buiten de EU.
  3. Dubbele registratie: Sommige bedrijven kunnen zowel een VK- als een EU EORI-nummer nodig hebben, afhankelijk van hun handelsactiviteiten. Dit kan extra administratieve lasten met zich meebrengen, maar is noodzakelijk om te voldoen aan de douaneregels van beide jurisdicties.

Hoe vraag je een EORI-nummer aan?

Het aanvragen van een EU EORI-nummer kan eenvoudig online bij de Douane worden gedaan. De manier waarop je dit aanvraagt, hangt af van je situatie:

  • Zelf douaneaangifte doen in Nederland: Als je zelf douaneaangifte doet in Nederland, kun je het EORI-nummer zelf samenstellen. Begin met de letters “NL” en volg deze met je RSIN. Het RSIN-nummer moet uit 9 cijfers bestaan. Als je RSIN uit minder dan 9 cijfers bestaat, vul je de ontbrekende cijfers aan met nullen aan het begin totdat het nummer 9 cijfers heeft.
  • Via de Douane: Je kunt het EORI-nummer ook rechtstreeks bij de Douane aanvragen als je het niet zelf wilt samenstellen.

Voorbeeld-EORI-EU

Voor het aanvragen van een UK EORI-nummer ga je naar de website van de overheid van het Verenigd Koninkrijk. Dit nummer begint met “GB”, gevolgd door een reeks van 12 cijfers. Dit UK EORI

nummer is nodig als je producten importeert of exporteert naar of vanuit Groot-Brittannië, inclusief Engeland, Schotland en Wales.

Voorbeeld-UK-EORI

Met deze nummers zorg je ervoor dat je douanezaken efficiënt en volgens de regelgeving worden afgehandeld.

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen met exporteren van goederen? Neem dan nu contact met ons op!